Ingás ütőművek kalibrálása

2020-07-22 Kalibrálás, szerviz

Az MSZ EN ISO 148-2 nemzetközi szabvány szerinti kalibrálás alapján az alábbi metrológiai paraméterek kerülnek meghatározásra:

 • redukált ingahossz
 • ejtési magasság
 • kalapács redukált tömege
 • kalapács kezdeti helyzeti energiája
 • ütési sebesség
 • a helyzeti energia értéke a skála egyes pontjainál

Ezen metrológiai paraméterek meghatározásához az alábbi főbb kategóriák szerint vizsgáljuk a berendezést:

 • Az állvány vizsgálata
 • Az ülékek és a próbatest-befogók vizsgálata
 • Az inga vizsgálata
 • A kijelzőszerkezet vizsgálata

ÉRDEMES TUDNI…

Az ütőmunkaviszgálatok  két különböző metódus alapján különböztethetők meg, attól függően, hogy a próbatestet mely pontján és hogyan ütik meg.

CHARPY-RENDSZERŰ ütőmunkavizsgálat során a próbatestet, -mint kéttámaszú tartót- vizszintesen helyezik el az ütőgépen és az inga a bemetszéssel ellentétes oldalra üt.

IZOD-RENDSZERŰ ütőmunkavizsgálat során a próbatestet egyik végén befogatott rúdként, függőleges helyzetben rögzítik a gépbe, a bemetszés az ütés irányába néz és az inga a próbatest kiálló végére mér ütést.

ÜtőművizsgálatKÉP1: Ütőművizsgálat

EGY KIS ELMÉLET…

Az Ütővizsgálat
A rideg töréssel szembeni biztonság megítélésére a törésmechanikai vizsgálatok eredményei szolgálnak.
A törésmechanikai vizsgálatok négy fő csoportját különböztetjük meg:

 • Konstans állapothatározók melletti összehasonlító vizsgálatok szabványosított próbatest töréséhez szükséges energia alapján.
 • A töréshez szükséges energiának az állapothatározók függvényében történő vizsgálata.
 • Repedés megindulásához vagy megállításához szükséges állapothatározók megállapítása.
 • Méretezésre alkalmas jellemzők megállapítása melyek a külső megengedhető feszültség és egy tűrhető repedés méret között adnak összefüggést konstans, a szerkezetre jellemző állapothatározók mellett.

Az ütővizsgálattal az első csoportba foglalt jellemzőket határozhatjuk meg. Azaz a szabványosított ütve hajlító kísérlettel az ütőmunka ( KV, KU ) határozható meg.

Az ütőmunka a szívósan viselkedő anyagok ( pl. nemesített acélok, betétedzett acélok magja… ) szívóssági sorrendjének megítélésére szolgál.

A konstans állapothatározok a következők:
környezeti hőmérséklet kb. 20 C
az igénybevételi sebesség:
A szabványos inga sebessége Egyenlet1
A feszültség állapotot a próbatest mérete és a szabványos bemetszése határozza meg.

Egyenlet2 „U” bemetszési próba
 Egyenlet3 „V” bemetszési próba

Csak azonos próbatest típussal felvett eredmények hasonlíthatók össze.